• Echografie: met een echografietoestel kunnen de inwendige organen in beeld gebracht worden. Het wordt het meest toegepast voor het in beeld brengen van dracht, hart, longen en buikorganen. Bij de meeste dieren kan een echografisch onderzoek gebeuren zonder verdoving.
  • Radiografie: de praktijk beschikt zelf niet over een radiografietoestel, hiervoor werken we samen met enkele collega praktijken. Voor sommige opnames dient uw dier licht verdoofd te worden. Omwille van de röntgenstralen dient u even buiten te wachten tijdens de opnames zelf.